3E Stipendia

Openbare AANKONDIGING

Aankondiging van de mogelijkheid voor het aanvragen van: stipendia (grants) voor MSc afstudeerders, jonge MScs en Promovendi in het vakgebied elektrische energie-, elektriciteitsvoorziening- en hoogspanningstechniek

In samenwerking met Royal SMIT Transformers b.v. zal de Stichting 3 E in het studiejaar 2016-2017 weer ca. acht 3 E - Royal SMIT stipendia, ieder voor een bedrag tussen de 1.000 en 4.000 Euro , kunnen toekennen aan

- TU studenten die in het laatste jaar zijn van hun MSc studie aan een Nederlandse TU, of binnen drie maanden aan dat laatste jaar zullen beginnen

- MScs die na 1 september 2015 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse TU en

- Promovendi aan een Nederlandse TU

in het vakgebied elektrische energietechniek en/of techniek van de elektriciteitsvoorziening (alle soorten opwekking/transport/ distributie/smart systems) en/of hoogspanningstechniek.

Deze stipendia zijn bestemd om door de ontvangers besteed te worden als bijdrage in de kosten-dekking van activiteiten die zij buiten de eigen universiteit ondernemen en die gericht zijn op verdieping en verbreding van hun kennis en inzicht op het vakgebied en werkcontacten met gelijksoortige en meer ervaren collega’s, waardoor zij extra waarde kunnen toevoegen aan hun MSc afstudeerwerk of PhD promotiewerk, dan wel aan hun inzetbaarheid als jong MSc ingenieur.

Voorbeelden van het gebruik van de stipendia in de afgelopen jaren zijn: stages bij buitenlandse universiteiten, instituten of ondernemingen, deelneming aan internationale workshops en conferen-ties en post doc cursussen. Ook voor andere goede initiatieven zijn eerder al stipendia toegekend.

Wie in aanmerking wil komen voor een stipendium moet zelf een aanvraag indienen bij 3 E.

Een verklaring van de afstudeerhoogleraar of promotor moet bij de aanvraag worden gevoegd.

Afstudeerhoogleraren en promotores kunnen natuurlijk ook belanghebbenden wijzen op de mogelijkheid een stipendium aan te vragen.

Er zijn twee uiterste data (deadlines) voor het indienen van schriftelijke stipendiumaanvragen bij 3 E: 15 september 2016 en 15 januari 2017.

Het bestuur van 3 E beslist binnen twee maanden na iedere indieningsdeadline over de toekenning en de hoogte van de stipendia. Het besluit van het bestuur zal gebaseerd zijn op de inhoud van de aanvraag en een gesprek met de aanvrager/aanvraagster.

In de loop van de maand juni 2016 zal op de website www.stichting3e.nl volledige informatie over het aanvragen, het gesprek, het besluit over de toekenning en verdere bijzonderheden van de 3 E - Royal SMIT stipendia 2016 verschijnen.

Wie vragen heeft kan een e-mail zenden aan de voorzitter van 3 E, theo@ykema.demon.nl , met het verzoek om een afspraak op korte termijn voor een telefoongesprek.

Delft University of Technology, Faculty EEMCS  |  Mekelweg 4  |  2628 CD Delft  |  +31 (0)15 2783784  |  board@sterkstroomdispuut.nl
© SSD 2018